RSS RSS

FŐIGAZGATÓI ELISMERÉSEK NEMZETI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20. ALKALMÁBÓL

 

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából, 2022. augusztus 22-én rendhagyó módon, a Dunán, rendezvényhajón adta át a főigazgatói elismeréseket Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója.

 

Kiss Zsuzsanna szakágazati vezető Főigazgatói tárgyjutalom elismerésben részesült a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közgazdasági Osztályán évtizedek óta végzett kiemelkedő, magas színvonalú munkája elismeréseként.

 

Kiss Zsuzsanna 1981 óta dolgozik a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon. Igazgatóságunkon adminisztrátorként kezdett dolgozni. Folyamatosan bővülő feladatainak minél magasabb szintű elvégzése érdekében tovább képezte magát.  Mérlegképes könyvelői, majd okleveles közgazdászi képesítést szerzett. Költségelemzői, csoportvezetői, később osztályvezető helyettesi munkaköröket töltött be. Aktívan részt vett az Igazgatóságon bevezetésre kerülő új könyvelési rendszer kialakításában, és jó kapcsolatot épített ki a társintézmények munkatársaival.

Kiemelkedő szerepe volt az új költségvetési számviteli előírások miatti változások alkalmazásában 2013-2014. évben, valamint 2022. évben a megváltozott Kincstári nyilvántartások miatti könyvelési program változások bevezetésében.

A feladatai közé tartozik többek közt a rendszeres és eseti adatszolgáltatások teljesítése, más egységek adatszolgáltatásaihoz adatok nyújtása, amelyet mindig határidőben teljesít.

Figyelemmel kíséri az Igazgatóság beruházásainak pénzügyi teljesítését és irányítja a beruházások jogszabályi előírásoknak megfelelő üzembe helyezését.

Rendszeres és nagyon fontos feladata havi és negyedéves jelentések elkészítésében való közreműködés, melyekben a rá jellemző alapossággal vesz részt.

Vezeti az osztály Számviteli Csoportját, amely a vezetése alatt sikeresen, határidőben teljesítette a folyamatosan változó jogszabályok által előírt feladatokat, mindig időben és sikeresen készült fel a változásokra.

Korábban több uniós projekt pénzügyi elszámolásában, amellyel jelentősen hozzájárult, hogy az elszámolt kiadásokat az irányító hatóság elfogadta és így sikeresen használta fel az Igazgatóság az uniós forrásokat.

Hosszú évek óta lelkiismeretesen, pontosan, szorgalmasan, elváráson felül látja el a rábízott feladatokat. Hatalmas szakmai tapasztalatával mindig segítséget nyújt az új kollégák beilleszkedéséhez,

Egyénisége kiváló munkatárssá tette, kiváló közösségi ember, aki a munkáján kívül önzetlenül, nagy lelkesedéssel végzi a közösségi feladatokat, megteremtve ehhez a jó munkahelyi légkört.

 

 

 

Takács Balázs Péter kiemelt műszaki ügyintéző Főigazgatói Oklevél elismerésben részesült a Kis-Balaton Üzemmérnökség Fenékpusztai Fenntartási Üzemegység irányítójaként hosszú ideje végzett, kiemelkedő munkája eredményeként.

 

Takács Balázs Péter 1995-ben állt munkába a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon.

Édesapjának köszönhetően már gyerekkorában magába szívta a vízügyi szakma szépségeit. Középiskolai tanulmányainak befejezése után nagybátyja mellett segédgátőrként elindult a szakmai ranglétrán felfelé. A Kis-Balaton Ház 2000-es megnyitása óta, ahol jelenleg is él családjával, gondnoki feladatokat lát el, magas szintre emelve a látogatóközpont turisztikai látványosságait, attrakcióját. Laki István keze alatt elsajátította a vízügyi szakma csínját-bínját. Megtapasztalta a víz természetfeletti erejét, annak alázatos kezelését.

Sikeresen részt vett több jelentős árvízi védekezésben. 2013 évben a győrújfalui árvíz során magas szakmai tudásról tett tanúbizonyságot. Részt vett a kolontári iszapkatasztrófa helyreállítási munkálataiban.

A védekezési tapasztalatainak elismeréseként védelmi osztag vezetővé nevezték ki.

Azóta számos sikeres bevetésen vett részt az árvízvédelem és vízminőségvédelem területén.

Munkába állásától kezdődően folyamatosan képzi magát. Vízügyi felelős műszaki vezetői jogosultságával számos vállalkozási tevékenységet oldott meg, segítve az igazgatóság külső bevételhez jutását.

2017 óta a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fenntartási Üzemegység kirendeltség irányítója.

A 2021-ben indult közfoglalkoztatási mintaprogram megvalósítását és koordinálását is irányította igazgatóságunkon.

A minta program során megvalósult az 1988-ban átadott fenékpusztai Fenntartási Üzemegység közel 2.400 m2 épületegyüttesének a rekonstrukciója. A mintaprogramban 22 fő közfoglalkoztatott vett részt, ezen kívül külső vállalkozók és az Igazgatóság szakemberei is részt vettek a rekonstrukció megvalósításában. A munka magába foglalta a tetőszerkezet felújítását, új külső és belső burkolatokat, nyílászárók felújítását, festését, új bútorok beszerzését is.

Munkáját mindig lelkiismeretesen, szorgalommal, kitartással, elváráson felül végzi.

Segítőkész egyénisége kiváló munkatárssá tette, emellett kiváló közösségi ember, aki a munkáján kívül önzetlenül, nagy lelkesedéssel végzi a közösségi feladatokat is.

 

Kollégáink kitüntetéséhez az igazgatóság valamennyi dolgozója nevében szívből gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!