RSS RSS


A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2023 ÉVI KITÜNTETETTJE

A Magyar Hidrológiai Társaság 2023. május 23-án tartotta tisztújító közgyűlését Budapesten, ahol a Kitüntetések Bizottságának javaslata és az MHT Elnökségének döntése alapján 43 tagtársuk részesült társasági elismerésben. A Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezete részéről három kollégánk magas színvonalú munkáját ismerték el.

Dr. Schafarzik Ferenc emlékérem kitüntetésben részesült Dr. Engi Zsuzsanna, igazgatóságunk Vízrendezési és Öntözési Osztályának osztályvezetője.

Dr. Engi Zsuzsanna építőmérnöki diplomáját a szabadkai, pHD fokozatát a ljubljanai egyetemen szerezte meg. Jelenleg a szombathelyi Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője. Mindig alapos szakmai munkájában kiemelkedő a klasszikus dombvidéki vízrendezés, a kisvízfolyások ökológiai célú komplex rendezése. Meghatározó szerepe van a magyar-szlovén Határvízi Bizottságban, melyből kiemelkedő eredménye a Kebele-patak határon átnyúló hatású árvíztározójának megvalósítása. Elméleti kutatómunkát is végez a hullámtéri folyamatok, a villámárvizek és a hozzá kapcsolódó eróziós folyamatok feltárásában. Eredményeit rendszeresen publikálja. Mindezek mellett még oktatói munkára is jut energiája a Víztudományi Karon.

Pro Aqua emlékérem kitüntetésben részesült igazgatóságunk Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztályának két munkatársa: Dr. Baranyai Olga és Juhász István.

Dr. Baranyai Olga, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon kiemelt műszaki referensként dolgozik. Remek együttműködő képessége, szakmai tudása, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben szerzett tapasztalatai, komplex szemléletmódja révén eredményesen irányítja a NyugatDunántúl VKI monitoring rendszerének fejlesztését, működtetését. A Rába habzással indult akcióprogramot lezáró RaabSTAT projektben szerzett tapasztalatai, szervezőkészsége, átfogó szemlélete elismeréseként a Vízminőségi és Állapotértékelési Munkacsoport vezetőjének választották. A Magyar Hidrológiai Társaság rendezvényeit magas színvonalú előadások megtartásával gazdagítja.

Juhász István 2007-től részt vesz a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság EU VKI-val kapcsolatos feladatainak ellátásában, jelenleg VKI koordinátorként irányítja és ellenőrzi ezen munkákat. Figyelemmel kíséri és részt vesz a szomszédos országok vízgyűjtőgazdálkodási terveivel kapcsolatos egyeztetésekben, a határon átnyúló feladatok közös megvalósításában. Üzemelteti a dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modelleket, és részt vesz a fejlesztésükben. Több, a Mura, a Rába, a Pinka vízrendszereit feltáró nemzetközi projektben is részt vállalt. Munkája mellett publikál, az MHT vándorgyűlések rendszeres előadója.

Kollégáink kitüntetéséhez igazgatóságunk minden dolgozója nevében szívből gratulálunk, további munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!