Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Szombathely
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztály

Vízrendezési ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a NYUDUVIZIG működési területén lévő síkvidéki és dombvidéki vízrendezési művekkel kapcsolatos szakmai feladatok ügyintézői szintű ellátása:

 • vízrendezési, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási (árvíz-, belvíz-, helyi-vízkárelhárítás) feladatok végzése;
 • a vizek kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok megszervezése;
 • az állami tulajdonú vízilétesítmények fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása, szervezése, koordinálása, ellenőrzése;
 • ágazati, szakmai közreműködés, képviselet;
 • önkormányzatokkal, társ intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás;
 • részvétel a projektek pályázati előkészítésében, kidolgozásában, lebonyolításában;
 • hatósági és üzemeltetői tevékenységéhez kapcsolódó szakvélemények elkészítése;
 • vízrendezési nyilvántartások vezetése;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi vagy főiskolai mérnöki (vízépítő mérnök, építőmérnök, meliorációs mérnök), esetleg egyéb mérnöki + ár- és belvízvédelmi szakmérnöki végzettség;
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Vízügyi ágazatban, vízkárelhárításban (árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezésben) szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Térinformatikai szoftverek, valamint 1D és 2D hidrodinamikai modellező szoftverek felhasználói szintű ismerete
  (Hec-RAS, ArcGIS, MIKE 11 és MIKE 21, AutoCAD, Civil 3D);
 • Vízrendezési tervezői, szakértői, műszaki ellenőri gyakorlat vagy jogosultság;
 • Vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos jogszabályok ismerete;
 • Legalább „B” kategóriás jogosítvány, illetve gépjármű vezetői gyakorlat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz; képesítést tanúsító okiratok fénymásolata; 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása); a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017.09.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: Azonnal

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Engi Zsuzsanna részére az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.hu
 • www.nyugatrmk.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu honlapon szerezhet.