Letöltések

A Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendjéről
20/2017. számú főigazgatói utasítás
Hitelesített elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek

XXXIX. Országos Vízrajzi Értekezlet
XXXIX. Országos Vízrajzi Értekezlet program
Konferencia 1 nap
Konferencia 2 nap
Konferencia 3 nap

Az Igazgatóság működési területén az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendjéről

18/2017. számú főigazgatói utasítás
43/2017. számú igazgatói utasítás

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság működésével összefüggő integritásirányítási rendszerről; az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről; valamint a integritási bejelentések fogadásának rendjéről

22/2017. számú főigazgatói utasítás

Tájékoztató a vízkészletjárulék (VKJ) számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról
 Tájékoztató

Halogy egyedi szennyvízkezelés
Dokumentáció

Kenéz belterület csapadékvíz elvezetés
Dokumentáció

Magyarszerdahely belterületi vízrendezés
Dokumentáció

Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetés
Dokumentáció

Nagyrada belterületi vízrendezés
Dokumentáció

Sorkifalud belterületi csapadékvíz elvezetés
Dokumentáció

Várvölgy szennyvíz elvezetési agglomeráció
Dokumentáció


Tájékoztató Magyarország települési szennyvízelvezezési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról.

 Tájékoztató

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
 
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete

Víziközmű üzemeltetők BOI jelentéséhez szükséges adatszolgáltatás:
 Adatlap
 Útmutató
 Eredmények