Letöltések

 

XXXIX. Országos Vízrajzi Értekezlet
XXXIX. Országos Vízrajzi Értekezlet program
Konferencia 1 nap
Konferencia 2 nap
Konferencia 3 nap

Az Igazgatóság működési területén az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendjéről

13/2016. számú főigazgatói utasítás
34/2016. számú igazgatói utasítás


Tájékoztató a vízkészletjárulék (VKJ) számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról

 Tájékoztató

Csáfordjánosfa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció

Kijelölési dokumentáció

Tájékoztató Magyarország települési szennyvízelvezezési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról.

 Tájékoztató

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete

Víziközmű üzemeltetők BOI jelentéséhez szükséges adatszolgáltatás:

 Adatlap
 Útmutató
 Eredmények

Sávoly és környező települések szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolása

1698-01-AL-ÁLT-TE-00-R0 Borító
1698-01-AL-ÁLT-TE-01-R0 Terv és iratjegyzék
1698-01-AL-ÁLT-TE-02-R0 Sávoly Somogyzsitfa műszaki leírás
 1698-01-AL-ÁLT-TE-10-R0 Meglévő helyszínrajz - Sávoly szvt
1698-01-AL-ÁLT-TE-11-R0 Technológiai blokkséma Sávoly meglévő állapot
1698-01-AL-ÁLT-VL-12-R0 Átnézetes helyszínrajz A változat
1698-01-AL-ÁLT-TE-13-R0 Tervezett A helyszínrajz - Sávoly szvt
1698-01-AL-ÁLT-TE-14-R0 Technológiai blokkséma - Sávoly tervezett A változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-15-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz SZS-CS-SZ-SS A változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-16-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz T-N A változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-17-R0 Átnézetes helyszínrajz B változat
1698-01-AL-ÁLT-TE-18-R0 Technológiai blokkséma - Somogyzsitfa B változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-19-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz SZS-CS-SZ-SS B változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-20-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz T-N B változat

1. Melléklet
2. Melléklet  OSAP 2016. évi adatlapok letöltése