Letöltések

A Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendjéről
20/2017. számú főigazgatói utasítás
Hitelesített elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek

XXXIX. Országos Vízrajzi Értekezlet
XXXIX. Országos Vízrajzi Értekezlet program
Konferencia 1 nap
Konferencia 2 nap
Konferencia 3 nap

Az Igazgatóság működési területén az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendjéről

18/2017. számú főigazgatói utasítás
43/2017. számú igazgatói utasítás


Tájékoztató a vízkészletjárulék (VKJ) számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról
 Tájékoztató

Sárvár, Hegyközség Almáskerti rész szennyvízcsatorna hálózatbővítése és tisztítása
Felülvizsgálati dokumentáció

Bük Térségi települések szennyvízelvezetési agglomerációja
Kijelölésii dokumentáció

Gutorfölde új agglomeráció kialakítása

Felülvizsgálati dokumentáció

Tájékoztató Magyarország települési szennyvízelvezezési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról.
 Tájékoztató

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
 
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete

Víziközmű üzemeltetők BOI jelentéséhez szükséges adatszolgáltatás:
 Adatlap
 Útmutató
 Eredmények

Sávoly és környező települések szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolása

1698-01-AL-ÁLT-TE-00-R0 Borító
1698-01-AL-ÁLT-TE-01-R0 Terv és iratjegyzék
1698-01-AL-ÁLT-TE-02-R0 Sávoly Somogyzsitfa műszaki leírás
 1698-01-AL-ÁLT-TE-10-R0 Meglévő helyszínrajz - Sávoly szvt
1698-01-AL-ÁLT-TE-11-R0 Technológiai blokkséma Sávoly meglévő állapot
1698-01-AL-ÁLT-VL-12-R0 Átnézetes helyszínrajz A változat
1698-01-AL-ÁLT-TE-13-R0 Tervezett A helyszínrajz - Sávoly szvt
1698-01-AL-ÁLT-TE-14-R0 Technológiai blokkséma - Sávoly tervezett A változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-15-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz SZS-CS-SZ-SS A változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-16-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz T-N A változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-17-R0 Átnézetes helyszínrajz B változat
1698-01-AL-ÁLT-TE-18-R0 Technológiai blokkséma - Somogyzsitfa B változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-19-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz SZS-CS-SZ-SS B változat
1698-01-AL-ÁLT-VL-20-R0 Szv csat hálózat helyszínrajz T-N B változat

1. Melléklet
2. Melléklet  OSAP 2016. évi adatlapok letöltése