Letöltések

 

Az Igazgatóság működési területén az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendjéről

13/2016. számú főigazgatói utasítás
34/2016. számú igazgatói utasítás


Tájékoztató a vízkészletjárulék (VKJ) számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról

 Tájékoztató

Csáfordjánosfa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció

Kijelölési dokumentáció

Tájékoztató Magyarország települési szennyvízelvezezési és tisztítási helyzetéről, a Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról.

 Tájékoztató

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete

Víziközmű üzemeltetők BOI jelentéséhez szükséges adatszolgáltatás:

 Adatlap
 Útmutató
 Eredmények


  OSAP 2016. évi adatlapok letöltése