TÁJÉKOZTATÓ A NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERVEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL


A nagyvízi mederkezelési tervek (NMT) készítését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény írja elő.
A törvény végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.
A Rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szól.

A Rendelet 13.§ (5) bekezdése értelmében a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (mint a terv készítője) köteles a nagyvízi mederkezelési tervek tervezetét saját elektronikus honlapján közzétenni a (4) bekezdés szerinti szervezetek és személyek által történő véleményezés biztosítása érdekében.

Nagyvízi mederkezelési tervek (NMT) elkészült szakmai véleményezési szintű tervezetei az alábbi helyeken elérhetőek, letölthetőek:

 Rába Szentgotthárd - Körmend
(216+252 fkm – 158+090 fkm)

 Rába Körmend - Sárvár
(158+090 fkm – 86+694 fkm)

 Mura Muraszemenye - Őrtilos
(49+673 fkm – 0+000 fkm)

 Répce Góri tározó leeresztő zsilip - Répce árapasztó osztóműtárgy
(61+024 fkm - 38+952 fkm)


A 01.NMT.11. (Répce) terv készíttetője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a terv tartalma a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területét (kivéve: Répcelak és Répceszemere települések), illetve működési vonalait érinti.

Stratégiai Környezetvédelmi vizsgálat (SKV), mely a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú hatások vizsgálatát tartalmazza.

 ÁKK SKV 2016.

 ÁKK SKV 1.melléklet intézkedések

 ÁKK SKV 2.melléklet ökológiai károk, hasznok

 ÁKK SKV 3.melléklet