ForMURA - Mura árvízi riasztó és előrejelző modell aktualizálása és továbbfejlesztése

         


Projekt azonosító száma: HUHR/1901/3.1.1/0001
Vezető Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kedvezményezett: Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama

A projekt összköltsége: 297 891,00 €
NYUDUVIZIG: 199 816,00 €
Horvát Vizek: 98 075,00 €

Ebből EU támogatás: 253 207,35 €

Projekt kezdete-vége: 2021.01.01 – 2022.08.31.

Projekt bemutatása:
A projekt hatásterülete a Mura folyó ár és hullámtere, vagyis a Mura folyó Magyar és Horvát közös érdekeltségű 48 km-es szakasza. Ezen a szakaszon az árvizek okozta hatások szétválaszthatatlanul, mindkét területet egyaránt érintik és szükségessé teszik a védekezési tevékenységben való együttműködést.
A Mura árvízi riasztó és előrejelző rendszert 2011-ben fejlesztette ki az érintett 4 ország. A 9 éve működő rendszer fenntartásban minden érintett ország részt vesz, a saját valósidejű adatainak biztosításával, ill. a teljes rendszer folyamatos felügyeletével, kiértékelésével.
Jelen projektben ezt a rendszert kívánjuk felújítani, ill. továbbfejleszteni úgy, hogy a magyar-horvát közös érdekeltségű Mura szakaszon az 1D előrejelző modellt a legújabb adatokkal aktualizáljuk és továbbfejlesztjük meteorológiai ensemble számításokon alapuló előrejelzésekkel ill. nagyvízi adatasszimilációval. A fejlesztett modellt beintegráljuk egy modern előrejelzési keretrendszerbe. Továbbá 4 új hullámtéri ponton biztosítjuk a távmért vízállás adatokat, az előrejelző modell pontosítása érdekében.
Átfogó célkitűzés a magyar és a horvát szervek közötti hatékony, valósidejű árvízi együttműködés fejlesztése. Az illetékes magyar és horvát intézmények közös, határon átnyúló együttműködése révén az árvízből származó kockázatok lényegesen jobban megítélhetők, mivel a határon átnyúló árvízi előrejelző modell a releváns információk gyors hozzáférhetőségét teszi lehetővé a teljes Mura szakaszon. Ezáltal a fejlesztések az árvízvédelemért felelős szervezeteknek valamint a hatásterületen lévő érdekeltek, lakosok hasznára válnak mind a magyar mind a horvát oldalon.
A projekt szervesen illeszkedik a 2011-ben elkészült Mura árvízi riasztó és előrejelző rendszerhez, továbbá a külföldön folyó aktuális fejlesztésekhez.
A modell fejlesztése irányában szoros szinergiák állnak fenn a 2015-ben befejezett HAMURA projekttel, mely keretében elkészültek a legfrissebb Mura folyóra vonatkozó geodéziai felmérések. Felhasználjuk továbbá a Mura nagyvízi mederkezelési tervek eredményeit is, valamint a Mura felső szakaszán végzett, folyamatban lévő fejlesztési munkák eredményeit is.
Mivel a Mura folyó a projekttel érintett szakaszon magyar-horvát határfolyó, ezért ezen a szakaszon az árvizek okozta hatások mindkét országot egyaránt érintik, így a határon átnyúló együttműködés elkerülhetetlen, amennyiben a vízgazdálkodási intézkedések összehangolt megvalósítását akarjuk elérni. A projektpartnerek közösen készítik el az alapozó munkálatokat, ellenőrzéseket, a rendszer felépítését, valamint szorosan együttműködnek a rendszer üzemeltetésében, fenntartásában.

A Programról további információkat olvashat a www.huhr-cbc.com weboldalon.Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A dokumentum tartalmáért kizárólag a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felelős és az semmilyen módon nem tekinthető az Európai Unió, illetve az Irányító Hatóság Álláspontjának.