Raab Flood 4cast - A Rába árvízi előrejelző modell továbbfejlesztése, kiterjesztése


Vezető Kedvezményezett: Stájerországi Tartományi Kormányhivatal, 14-es osztály, Vízgazdálkodás, erőforrások és fenntarthatóság

Projektpartnerek:
  •    Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  •    Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal, 5. részleg - Építésügy, Vízgazdálkodási Főosztály, Eisenstadt
  •    Burgenlandi Tartományi Biztonsági Központ Kft.

Projekt összköltsége: 1 974 737,60 €

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra eső rész: 319 780 €

Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:

2011-ben egy határokon átnyúló, a Rába teljes vízgyűjtőjére kiterjedő árvízi riasztó és előrejelző modellt fejlesztettünk ki, amely meghatározott előrejelzési pontokra vízállás és vízhozam értékeket számít ki a következő 6 napra előre. Ezek az előrejelzések jelenleg az árvízvédelemért felelős szervezetek szakértőinek rendelkezésére állnak, melyeket kiértékelés után meghatározott formában a nyilvánosság számára is rendelkezésre bocsájtanak.
Az árvízi események elöntésekhez és ezáltal az emberek, az infrastruktúra és a természeti környezet veszélyeztetéséhez vezetnek a Rába teljes vízgyűjtőjén mind az osztrák, mind a magyar részen. Ezért az árvízvédelemért felelős szervezetek érdekében áll, hogy árvízi esetben a lehető legrövidebb időn belül információkat kapjanak arról, hogy a várható elöntések térben és időben hogyan alakulnak majd azért, hogy a személyi, tárgyi és pénzügyi források operatív tervezése lehetőség szerint hatékonyan végrehajtható legyen.
Ezt a feladatot a projektben kifejlesztendő figyelmeztető eszköz segítségével a lehető legjobban kell támogatni úgy, hogy minden egyes partner számára rendelkezésre álljanak a teljes vízgyűjtőn várható elöntésekkel kapcsolatos információk és ezáltal az operatív védekezési intézkedések összehangolt tervezése lehetővé váljon.
A fenti céloknak megfelelően a Raab Flood 4cast projektben az alábbi fő feladatokat oldjuk meg:

1.    A meglévő előrejelző modellünket a lehető legfrissebb adatbázissal fejlesszük, annak érdekében, hogy az a mai technológiai színvonalon a lehető legjobb hidrológiai előrejelzést adja. Részletezve:

-    A modell geometriai, üzemrendi, meteorológiai és hidrológiai adatbázisainak fejlesztése: folyómeder- és völgygeometria frissítése a már meglévő és a projekt keretében végrehajtott felmérések hasznosításával; az új és a meglévő árvízi tározók zsilipműködési üzemrendjének beépítése, ill. pontosítása; csapadék-előrejelzés feldolgozásának továbbfejlesztése a magyar területen; hóolvadási és szivárgási adatok pontosítása.

-    A hidrodinamikai és hidrológiai modell frissítése az új adatok figyelembe vételével és az előrejelzési modell adatellátását biztosító FTP kapcsolat továbbfejlesztése.

-    A magyar oldalon az előrejelzési keretrendszer-szoftver frissítése és az előrejelző modell átültetése az új keretrendszerbe.


2.    Megteremtjük a kapcsolatot a Rába teljes vízgyűjtőjére kiterjedő frissített árvízi előrejelző modell eredményei és az ebből eredő elöntési területek között. Az eltérő hidrológiai és domborzati körülményekhez igazodva a magyar vízgyűjtőn az elöntési területeket 1D-2D lefolyási modellel, online számítjuk. Az előrejelzett elöntési területeket és a kapcsolatos információkat az árvízvédelemért felelős szervezetek igényeinek megfelelően megjelenítjük az előrejelzési keretrendszerben. Az előrejelzések megbízhatóságának támogatására regressziós vízmércekapcsolatokat dolgozunk ki a lehetséges helyeken.


3.    Árvízvédelmi gyakorlatot hajtunk végre fiktív árvízi szituációra az előrejelző modell eredményeinek felhasználásával.

Projekt kezdete: 2016.07.01.
Projekt befejezése: 2019.12.31.

Projekt azonosítószáma: ATHU031
Kick-Off meeting: A projekt nyitórendezvényére 2016. november 24-én került sor a burgenlandi Stagersbachban, ahol az összes résztvevő projektpartner képviseltette magát és egyúttal bemutatták a nyilvánosságnak a fejlesztési elképzeléseket.