Tervezett fejlesztések


AquaPinka
A Pinka esetében a vízfolyással való gazdálkodás csak az osztrákok féllel közösen egyeztetett elvek alapján lehetséges. Az egyeztetésnek ki kell terjedni a vízgazdálkodás mennyiségi kérdései mellett annak minőségi aspektusaira is. A tervezett projektnek elsősorban a határszelvényekben kell a be és kilépő víz mennyiségi és minőségi elvárásait meghatározni a vizsgált szakaszon, mely Woppendorftól a Pinka Rába torkolatáig terjed.
A Pinka kisvízi folyógazdálkodás koncepciója szükséges az EU VKI szerint a Pinka jó ökológiai állapotának fenntartásához, a koncepció alapján lehetségessé válik a hallépcsők, a megkerülő csatornák, a holtági vízpótlások és az erőművek üzemeltetésének jó gyakorlatát tervezni és előkészíteni.
A Pinka határszakasz közös stratégiai tervének fontos célja az egységes kezelési terv elkészítése, mely alapján mind két Fél azonos módszertan szerint kezeli a vízkészleteket, a vízhasználatokat, az ökológiai előírásokat, az árvízvédelmet és a beavatkozásokat.
A projekt fő eredménye egyrészt a Pinka jelenlegi vízkészletének és a vízkészletét befolyásoló beavatkozások hatásainak feltárása, valamint a vízfolyás szennyezőanyag terhelésének és fiziko-kémiai állapotának rögzítése, mind a magyar, mind az osztrák oldalon. Másrészt megalapozza a kétoldalú vízkészlet-gazdálkodást segítő, szabályozó intézkedéseket. A projekt elsősorban a két ország közötti vízügyi egyezmény szerint működő szervek, valamint a vízvédelemért felelős hatóságok munkavégzését támogatná, valamint értékes információval szolgálna a Pinka mentén élő lakosság számára, láthatóvá tenné a környezetükben lévő vízfolyás mennyiségi viszonyai mellett a kémiai vízállapotokat is.


A Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése II. ütem
A Murai árvízvédelmi szakaszon a felújított Murakeresztúri öblözet védvonalain túli, további 4 öblözetben lévő 33,939 km hosszú földtöltés jelenleg sehol nem felel meg az előírásoknak, a töltés egye szakaszai altalaj erősítést igényelnek, az agyagból épült töltéstest nagyfokú víztartalom-vesztés következtében több helyen hézagos, magas vízállás idején átázik. További problémát jelent, hogy a töltés a fel nem újított teljes hosszában 4 m helyett 3 m-es töltéskoronával került kiépítésre. Ezen túl szinte a teljes szakasz nem rendelkezik a mértékadó árvízszint MÁSZ + 1,0 m biztonsági magasság kiépítettséggel, az átlagos magassági hiány 0,4 - 0,6 m között változik. Egy MÁSZ nagyságrendű árvíz a jelenleg is rossz állapotú árvízvédelmi töltésben nagy károkat okozhat, fennáll a töltésszakadás veszélye. A töltések magasítására, erősítésére, vízzáróbbá tételére, a műtárgyak átépítésére kerülne sor a fejlesztés keretében. Megfelelő pályázati konstrukció esetén Muraszemenye település árvízvédelmének kiépítése is helyet kaphatna az új projekt keretében egy megfelelő méretű töltés és tartozékainak megvalósításával.

ForMURA - Mura árvízi riasztó és előrejelző modell továbbfejlesztése

Vezető kedvezményezett: Nyugat - dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt partner: Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama
Projekt összköltsége: 300 000,00 €
NYUDUVIZIG: 211 750,00 €
Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:
Döntéstámogató funkciók erősítése, előrejelzések pontosítása, lefolyást befolyásoló szezonális hatások/paraméterek operatív figyelembevétele, ultrarövid idejű csapadék előrejelzések (nowcasting) beépítése a modellbe, árvízi tározók rugalmasabb működtetése a modellben, ÁKK és NMKT eredményeihez való kapcsolódás az előrejelzés függvényében, villám árvizekkel veszélyeztetett területeken, valós idejű 2D előrejelzési modell alkalmazási lehetőségének vizsgálata

Projekt tervezett kezdési dátuma: 2019
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021
Projekt azonosító száma: -