TöltéshasználatA Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő vízkár elhárítási létesítményeken, melyek a Magyar Állam tulajdonában és Igazgatóságunk vagyonkezelésében állnak, az állagromlás gyorsabb a tervezettnél.
Az állagromlás okai között meghatározó az árvízvédelmi töltések koronáján, a töltésrézsűn, valamint a víz- ill. mentett oldali előtéren történő engedély nélküli közlekedés, valamint a műtárgyakban (zsilipek, szivattyúállások, szivattyútelepek) okozott szándékos rongálás.
Ezek a cselekmények számos esetben már a vízkárelhárítás biztonságát is veszélyeztetik.
A Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság a működési területünkön érintett Rendőr-főkapitányságokkal (Vas, Zala, Somogy megye) megállapodást kötött a vízkár elhárítási tevékenység elvárt színvonalú ellátása, a szabályos közlekedés és a bűncselekmények megelőzése érdekében.


FENTIEKNEK MEGFELELŐEN A RENDŐRSÉG ÉS A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FOKOZOTT ELLENŐRZÉSEKET FOG TARTANI A LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTÁNAK MEGŐRZÉSÉÉRT ÉS A SZABÁLYSÉRTÉSEK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉÉRT.