Fenntartási munkák:


A Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén, Letenyén a Béci-patak kiöntései az elmúlt években többször okoztak károkat. A vízfolyás állapota a belterületek veszélyeztetettsége miatt azonnali beavatkozást igényelt. A Béci-patak 3+005-4+299 km szelvényei között megtörtént a vízfolyás mederrendezése. A kivitelezés során eltávolították a mederben leülepedő iszapot, megtörtént a műtárgyak helyreállítása, rézsűrendezés, javultak a vízfolyás lefolyási viszonyai, nőtt a vízszállító képesség. A mederkotrás során figyelembe vették a patak természetes vonalvezetését.
A kiviteli munkák közel két hónapig tartottak. A fenti, fenntartási célú munkák a vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtaknak megfelelően a vizek állapota romlásának megelőzése és megakadályozása céljából történtek.

 

 

 

Fotók: Hollósiné Óvári Piroska