Tájékoztató az önkormányzatoknak a TSONLINE adatszolgáltatásról

A települési szennyvíz kezelésével kapcsolatos adatszolgáltatásról tartott tájékoztatót a Zala megyei önkormányzatoknak február 6-án, Zalaegerszegen a Vas megyei önkormányzatoknak február 7-én, Szombathelyen a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.


Az országos rendezvénysorozat Vas és Zala megyei állomásain a 379/2015. Kormányrendeletben előírt adatszolgáltatás tartalmi követelményeiről illetve kezeléséről kaptak tájékoztatást a megjelent tisztviselők. A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv és a Csatlakozási Szerződésben vállaltak szerint Magyarországnak legkésőbb 2015. december 31-ig a 2000 lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési agglomerációban meg kell oldania a szennyvízgyűjtő rendszer kiépítését és legalább a biológiai (II. fokozatú) szennyvíztisztítást, a kijelölt, érzékeny területeken, a 10 000 LE feletti agglomerációkban pedig a III. fokozatú szennyvíztisztítást is. Az adatszolgáltatás bevezetését az irányelv magyarországi végrehajtása miatt indult kötelezettségszegési eljárás során az Európai Bizottság által megfogalmazott igény indokolta.

A rendezvényre a megyék településeinek jegyzői kaptak meghívást, mivel az ő felelősségük a megfelelő adatszolgáltatás határidőre történő teljesítése.
Elsőként a településsoros online adatszolgáltatás jogszabályi hátteréről, az adatszolgáltatásról általánosságban Dávid Dorina az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) víziközmű referense számolt be. Ezt követően Lakosi Ilona a NYUDUVIZIG szakágazati vezetője a megyék jelenlegi szennyvízelhelyezési és –tisztítási helyzetét és az adatszolgáltatás tartalmi követelményeit mutatta be. Bányainé Budai Katalin az előző évi adatszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel.


A képeink a rendezvényeken készültek. Az előadások anyagai a Letöltések menü pontban találhatók.