Kitüntetések


MINISZTERI ELISMERÉSEK

Március 22. a Víz Világnapja alkalmából Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr kitüntetéseket adományozott.

Lakosi Ilona a Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály szakágazati vezetője Vásárhelyi Pál Díjban részesült a vízügyi igazgatás területén huzamosabb ideig végzett kiemelkedő és példamutató munkája elismeréseként.
 
Lakosi Ilona a vízgazdálkodás és a vízi közmű szakterületen végzett több évtizedes szakmai tapasztalatával és kiemelkedő munkájával méltán érdemelte ki e magas kitüntetést.

A Magyar Hidrológia Társaságnak 1982 óta tagja, 2007-től a Nyugat-dunántúli Területi Szervezet titkára. Széleskörű szakmai ismereteivel, gyakorlati tapasztalataival segíti a Társaság munkáját. Szakmai előadások kezdeményezésével, szervezésével sokat tesz a Vízügyi ágazat tevékenységének, gondjainak-sikereinek szélesebb körű megismertetése érdekében.

Somogyi Katalin, a Vízrendezési és Öntözési Osztály vízrendezési referense Miniszteri Elismerő Oklevél, valamint főigazgatói pénzjutalom elismerésben részesült, a vízügyi ágazatban végzett kiemelkedő és példamutató munkája elismeréseként.

Fiatal mérnökként kiemelkedő teljesítményt nyújt az Európai Unió támogatását elnyerő projektek előkészítésében, szakértelmével segíti a kivitelezések megvalósulását. Az országos ÁKK projektben a kisvízfolyások villámárvíz érintettségét vizsgálja.

Ár- és helyi vízkár-, valamint belvízvédekezések során műszaki irányítóként, műszaki ügyeletesként vesz részt a védekezésben, helytállva a legnehezebb pillanatokban is.

Az elismerések Víz Világnapján való ünnepi átadására sajnálatos módon, a 2021. február 8. napjával kihirdetett vészhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021 (II.22.) Kormányrendeletre tekintettel nem kerülhetett sor.

Az elismerés személyes átadásának módjáról, helyéről és időpontjáról a későbbiekben, a humánjárvány helyzetének függvényében születik döntés.

Réthy Pál helyettes államtitkár gratuláló levelét Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója adta át a kitüntetetteknek.

FŐIGAZGATÓI ELISMERÉS

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója a Víz Világnapja alkalmából kiemelkedő és példamutató szakmai munkája elismeréséül Főigazgatói Oklevélben részesítette Horváth Ferencet, a Szombathelyi Szakaszmérnökség körmendi gátőrjárásának gát biztosát.

A közel 15 év munkaviszonya során végig gátőrként tevékenykedett, a vízügyi szolgálattal, az őri munkával még gyerekként ismerkedett meg édesapja révén, aki korábban szintén az Igazgatóságon dolgozott mederőrként.
Az őrjárást, a védvonalat „sajátjaként” gondozza, felügyeli. Védekezési munkákban már a kezdetektől tevékenyen részt vett, sok esetben irányítói feladatokat is ellátva. Fiatal kora ellenére jelentős tapasztalattal rendelkező, sokoldalú szakember.
A Főigazgatói Oklevelet március 22-én, Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója adta át.
Igazgatóságunk minden dolgozója nevében szívből gratulálunk kitüntetésükhöz, további munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!