Főigazgatói elismerések Augusztus 20. alkalmából

 

Főigazgatói elismerések Augusztus 20. alkalmából

2021. augusztus 18-án, az Országos Vízügyi Főigazgatóság székházában nemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából Láng István, főigazgató-főigazgatói elismeréseket adományozott a vízügyi ágazatban kiemelkedő munkát végzett szakemberek részére.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről két kollégánk részesült elismerésben:

Ökrösné Tatár Lilla, a Közfoglalkoztatási Önálló Csoport csoportirányítója Főigazgatói Oklevelet vehetett át.

Ökrösné Tatár Lilla 2012-től közalkalmazottként a Közfoglalkoztatási Önálló Csoport vezetője, előtte egy évig közfoglalkoztatottként dolgozott a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon.

Feladatai közé tartozik az Igazgatóság közfoglalkoztatási programjának tervezése, végrehajtása, valamint a programmal kapcsolatos elszámolások, jelentések elkészítése, elkészíttetése. Ellenőrzi a közfoglalkoztatási program lebonyolítását, valamint közreműködik külső szervezetek által végzett ellenőrzések lefolytatásában is. Az elvárhatónál több lelkiismeretességgel és elhivatottsággal végzi munkáját és ezzel példát mutat a csoporthoz beosztott közalkalmazottaknak és közfoglalkoztatottaknak is. Nagy odafigyeléssel, precizitással látja el feladatait. A közfoglalkoztatásban közreműködő egység vezetők, beosztottjaik elismerik tudását és fel is használják azt napi munkavégzésük során.

Munkájában nagyon alapos, megfontolt, mindig az Igazgatóságnak és a közfoglalkoztatottaknak, az irányadó jogszabályoknak megfelelő, legelőnyösebb megoldást keresi.

Balassa Tibor, a Zalaegerszegi Szakaszmérnökség letenyei területi felügyelője szintén Főigazgatói Oklevél elismerésben részesült.

Balassa Tibor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Zalaegerszegi Szakaszmérnökség Letenyei Kerületi Felügyelőségén több mint 8 éve dolgozik területi felügyelői munkakörben.

Eddigi, harmincöt évnyi munkaviszonya során nagyrészt vízzel kapcsolatos munkahelyeken dolgozott.

Nagy tapasztalatot szerzett a vizekkel kapcsolatos építési, fenntartási, üzemeltetési és szakigazgatási területeken. Munkájában nagyon alapos, megfontolt, mindig komplex megoldásokban gondolkodik. Területi felügyelőként jól szervezi a beosztottak munkáját. Törekszik a felmerülő problémák mielőbbi megoldására. 

Megszerzett szakmai tapasztalatait a panaszos ügyek kivizsgálásánál, vis maior bejárások és szakfelügyeletek során is jól hasznosítja.

A Főigazgatói elismeréshez igazgatóságunk minden dolgozója nevében szívből gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk!