Vízügyi Bizottság jegyzőkönyve

Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság JEGYZŐKÖNYVE a 2007. október 9-én, Eisenstadtban tartott rendkívüli ülésről

RÉSZTVEVŐK:

OSZTRÁK KÜLDÖTTSÉG:

Első meghatalmazott

SCHIMON Wilfried okl. mérnök, a Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium szekciófőnöke

Első meghatalmazott-helyettes

Dr. STANIA Konrad okl. mérnök, a Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium előadója

Második meghatalmazott-helyettes

SPATZIERER Gerhard okl. mérnök, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal főosztályvezetője

ld. a mellékelt jelenléti íven

MAGYAR KÜLDÖTTSÉG:

Első meghatalmazott

JAKUS György okl. mérnök, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság vízügyi igazgatója

Második meghatalmazott

JANÁK Emil okl. mérnök, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója

ld. a mellékelt jelenléti íven

A Rába vízminőségének védelmével összefüggésben 2007. május 16-án az osztrák és a magyar környezetvédelmi szakminiszterek egy kétoldalú Rába-Akciócsoportot hoztak létre. Ennek munkája keretében jelentős előrelépések kitűzésére kerülhetett sor, amelyek immáron - különösen a szoros határidő-ütemezés betartásának vonatkozásában - gyors kezelést igényelnek a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság részéről.

Az osztrák Első meghatalmazott kérésére ezért az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában létrejött Egyezmény 14. cikkének 1. bekezdése alapján 2007. október 9-én a jelen rendkívüli meghatalmazotti értekezletre került sor.

A Vízügyi Egyezmény 15. cikke alapján az ülésen az osztrák Fél Első meghatalmazottja, SCHIMON Wilfried okl. mérnök, a Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium szekciófőnöke elnököl.

A magyar Küldöttséget JAKUS György okl. mérnök, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság vízügyi igazgatója vezeti.

A Meghatalmazottak a következő napirendben állapodnak meg:

  1. A Boxmark cégnek a szennyvíztisztító-fokozatok számának bővítésére vonatkozó projektje.
  2. Ad-hoc Munkabizottság létrehozása a Vízügyi Bizottságban a volt Rába Akciócsoport Cselekvési programjának és Monitoring-tervének végrehajtása céljából.

1. A Boxmark cégnek a szennyvíztisztító-fokozatok számának bővítésére vonatkozó projektje

Az osztrák Küldöttség közli, hogy a Boxmark cég a Felbach-i és Jennersdorf-i telephelyén további szennyvíztisztító-fokozat létesítését tervezi. Ezekkel a létesítményekkel a habterhelés vonatkozásában a Rába vízminőségi viszonyaiban jelentős javulást fognak elérni. Az eljárás módját a magyar Fél számára a Rába Akciócsoport keretében már bemutatták, és azt a magyar Fél jóváhagyólag tudomásul vette. A Feldbach-i telephely vonatkozásában a tervdokumentációt a magyar Fél számára írásban eljuttatták, ill. a Rába Akciócsoport utolsó ülésének keretében átadták. A Jennersdorf-i telephelyen egy másik, ezzel azonos technológiájú berendezést fognak létesíteni. A Vízügyi Bizottság jelen rendkívüli meghatalmazotti értekezletének keretében a Boxmark cég terveit ismételten bemutatták és lehetőséget biztosítottak a magyar Fél számára, hogy ezzel kapcsolatban szakmai kérdéseket tegyen fel. Az osztrák Küldöttség leszögezi, hogy a Boxmark cég intézkedéseinek kétoldalú tárgyalását október közepéig le kell zárni annak érdekében, hogy a Rába Akciócsoport által előírt időbeli ütemezés - amely mindkét Felet kötelezi - tartható legyen. A soron következő osztrák nemzeti vízjogi engedélyezési eljárásokba a magyar Felet meghívják.

A magyar Küldöttség ezt a közlést tudomásul veszi, és megállapítja, hogy a Boxmark cégnél tervezett intézkedések elfogadhatók. Tudomásul veszi, hogy a magyar Felet be fogják vonni a vízjogi engedélyezési eljárásba.

A Bizottság ezeket a közléseket tudomásul veszi.

2. Ad-hoc Munkabizottság létrehozása a Vízügyi Bizottságban a volt Rába Akciócsoport Cselekvési programjának és Monitoring-tervének végrehajtása céljából

A Küldöttségek közlik, hogy a Rába/Raab Task Force befejezte tevékenységét. Az Akciócsoport munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

A Küldöttségek közlik továbbá, hogy a volt Rába Akciócsoport a Bizottságot a következőkre kérte fel:

  • A két szakminiszter - elismerve az Akciócsoport munkáját - felkéri a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságot, hogy 2007. október 1-jével hozzon létre egy ad-hoc Munkacsoportot, amely az Cselekvési Program és a Monitoring-terv végrehajtásával foglalkozik.
  • Az ad-hoc Munkacsoport vezetőit a Vízügyi Bizottság Első meghatamazottainak kell kinevezniük. Tevékenységüket a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságnak jóvá kell hagynia.
  • A Rába Cselekvési program és a Monitoring-terv végrehajtása során - tehát 2009 végéig - az ad-hoc Rába-Munkacsoporton belül a Felek egymást, valamint a két érintett ország nyilvánosságát rendszeresen és egyeztetett módon tájékoztatják.

A Bizottság ezt a közlést tudomásul veszi, és úgy határoz, hogy:

  • a volt Rába-Akciócsoport Cselekvési Programjának és Monitoring-tervének végrehajtására ad-hoc Munkacsoportot hoz létre.
  • Az Ad-hoc Munkacsoport vezetésével a Vízügyi Bizottság Első meghatalmazottai magyar részről Nádor István okl. mérnököt, osztrák részről Spatzierer Gerhard okl. mérnököt nevezik ki. Tevékenységüket a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságnak jóvá kell hagynia.
  • A Rába-Akcióprogram és a Monitoring-terv végrehajtása során - tehát a 2009. év végéig - az ad-hoc Rába-Munkacsoporton belül a Felek egymást, valamint a két érintett ország nyilvánosságát rendszeresen és egyeztetett módon tájékoztatják a program végrehajtásáról.
  • Az Ad-hoc Munkacsoport vezetői 2007. november 15-ig munkatervet dolgoznak ki a találkozók, ill. a miniszterek számára készítendő beszámolók ütemezéséről.

 

A jelen jegyzőkönyv egy-egy német illetve magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyek másolata a Felek között átadásra került. Mindkét szöveg hiteles.

 

Eisenstadt, 2007. október 9.

 

az Osztrák Köztársaság
Első meghatalmazottja:
(W. Schimon okl. mérnök)

a Magyar Köztársaság
Első meghatalmazottja:
(Jakus Gy. okl. mérnök)