A Rába folyó jellemzői

A Rába a Duna egyik legjelentősebb magyarországi mellékfolyója, illetve Dunántúl egyik legjelentősebb folyója.

Ausztriában az Alpok délkeleti lejtőjén ered. Alsószölnöknél lép hazánk területére. Szentgotthárdon egyesül a nála kétszer nagyobb Lapincs folyóval. Kelet felé haladva Körmenden keresztül, az átlag 2,5 km széles völgyben éri el Rábahídvéget, majd azután északi irányba fordulva jut el Sárvárig. Onnan északkeleti irányban a Kisalföldön át halad tovább, és Győrnél torkollik a Mosoni-Dunába.

A Rába földrajzi elhelyezkedése

A Rába főbb műszaki adatai:

 • teljes hossza: 283 km
 • magyarországi szakasza: 211 km
 • vízgyűjtő területe: 10.720 km2

A Rába viszonylag nagy esésű, szélsőséges vízjárású folyó. Magyarországi szakaszán a sokévi átlagnak megfelelő vízhozamok:

 • kisvízhozama: 3-5 m3/sec
 • mértékadó vízhozama: 1.000 m3/sec

A Rába állami tulajdonban lévő folyó.

Kezelői:

 • Ausztria területén: osztrák vízügyi szervek
 • országhatár - Sárvár között: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 • Sárvár - Győr között: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A Rába vízgyűjtő területe

A Rába vízgyűjtőjét átmetszi az osztrák - magyar államhatár, így annak mintegy egyharmada Ausztria, kétharmada Magyarország területére esik.

Magyarországi nagyobb mellékágai a bal parton a Lapincs, a Pinka, a Gyöngyös, a Sorok-Perint és a Répce, jobb parton pedig a Csörnöc-Herpenyő és a Marcal.


A Rába jelenlegi állapota

Győr - Sárvár közötti szakasza (86 km): szabályozottnak mondható.
Sárvár országhatár közötti szakasza (125 km): többnyire "ősállapotú".

Az utóbbi szakasz mindössze 16 %-a szabályozott, mégpedig:

 • települések belterületén
 • közlekedési műtárgyak térségében
 • árvízvédelmi védtöltések, támfalak mentén


Árvízi események

A Rábát és a Rába-völgyet 1965-ben nagy árvíz sújtotta, mely jelentős károkat okozott.

Azóta is ezt az árvizet tekintjük mértékadónak, melyet követően kiépültek az árvízvédelmi fővédvonalak, illetve az önkormányzati védművek.

1996-ban is jelentős árvíz vonult le a Rába-völgyben...

Árvízvédelmi művek a Rába-mentén

Gy ő r - S ár v á r szakasz:

összefüggően I. rendű fővédvonalakkal bevédett

S ár v ár - o r s z á g h a t á r szakasz:

   • fővédvonalak a nagyvárosok védelmére
   • önkormányzati védvonalak

Vízhasznosítás, vízerőhasznosítás

Képek a természetes szépségű Rába folyóról...