Vízminőségi kárelhárítás

Igazgatóságunk a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet értelmében végzi a vízminőségi kárelhárítási tevékenységek végrehajtását.

A vízminőségi kárelhárítási feladatainkat készültségi fokozatokban látjuk el:

  •   I. fok: szennyezés felderítése
  •  II. fok: az operatív (műveleti) feladat előkészítése, felkészülés a védekezésre.
  • III. fok: a kárelhárítás operatív végrehajtása.


Események 2018-ban:


Tartályvagon baleset a Vépi vasútállomáson – 2017.09.13.

A vépi vasútállomáson 2017. szeptember 13-án történt baleset következtében a GYSEV Zrt. számításai szerint a 2 sérült tartálykocsiból kb. 126 m3 gázolaj szivárgott a talajba. A kárelhárítási munkálatokat a jogszabályi kötelességeinek eleget téve a GYSEV Zrt., mint károkozó végezte. Az Igazgatóság beosztott munkatársai a baleset helyszínén a GYSEV Zrt. által végzett kárelhárítás műveleteit a kárelhárítás első fázisában naponta, később heti 1-2 alkalommal felügyelték, ellenőrizték.
A haváriát követően a sérült vagonok elszállítása után megkezdődött a szennyezett talaj azonnali kitermelése, ezáltal a legszennyezettebb, ~ 2.000 m3-es térrész eltávolításával a talajvízig lejutó gázolaj mennyiségét sikerült csökkenteni. A szennyezett föld kitermelése a méretezett szádfalas munkatérhatárolás mellett történt. A teljes talajkitermelés során az előzetesen kalkulált mennyiségnél jóval több anyag, összesen ~15.500 m3 került kiemelésre, a munkagödör felszíne legnagyobb kiterjedésekor - a megtartott rézsüvel együtt számolva - ~3.400 m2, a gödör alja pedig ~1.900 m2 kiterjedésű volt. A kárelhárítás során kb. 13.100 m3 (~ 19.000 t) szennyezett földet szállítottak el ártalmatlanítás céljából.
A talajkitermelést követően a munkagödörben levő víz ~ 1,5-szöröse kiszivattyúzásra, tisztításra, majd elszikkasztásra került, a laboratóriumi eredmények alapján a vízben oldott szennyező anyagok mennyisége „B” határérték alá csökkentek.

Fokozatok:

Mitől Meddig  Elrendelt vízminőségvédelmi 
kárelhárítási készültség
2017. szeptember 14. 06:00      2017. szeptember 14. 12:00   I. fok
2017. szeptember 14. 12:00 2017. november 14. 06:00 III. fok
2017. november 14. 06:00 2017. december 22. 14:00    II. fok
2017. december 22. 14:00 2018. január 3. 09:00 I. fok
2018. január 3. 09:00    2018. március 20. 08:00    II. fok
2018. március 20. 08:00      2018. július 9. 12:00 III. fok
2018. július 9. 12:00    2018. október 10. 12:00    II. fok
2018. október 10. 12:00     2018. november 30. 11:00   III. fok

      

Vépi vasútállomás

 

Körmend, illegális szennyvízbevezetés a Büdös-árokba - 2018.05.09.

2018. május 9-én lakossági bejelentés érkezett, mely szerint a Büdös-árokban jelentős mennyiségű háztartási szennyvíz jelenléte már napok óta tapasztalható. A helyszíni szemle és mintavétel alapján, megállapításra került, hogy a Büdös-árokba a burkolt csapadékvíz-elvezető csatornán keresztül kommunális szennyvíz érkezhetett. A szennyvíz pontos bevezetésének helye nem ismert, a szennyvíz feltehetően a csatornára történt illegális rákötésből vagy beemelésből származhatott.
A Büdös-árok a Körmend Város Önkormányzatának a kezelésében van, ezért a szennyezés eredetének felderítése, kivizsgálása az Önkormányzat feladata. Mivel a Büdös-árok szennyezet vizének Rába folyóba való bejutását meg kellett akadályozni az Igazgatóság május 10-én intézkedett a Büdös-árok zsilipjének lezárásáról. A május 11-én hajnalban a jelentős mennyiségű csapadék az árokban lévő szennyeződést jelentősen felhígította, így a zsilip szakaszos nyitását követően a Rába-folyóba került. A Rába folyó minőségében ez a többszörös hígítás miatt változást nem okozott.
Az Önkormányzat által tervezett - a szennyvízzel szennyezett víz árokból történő eltávolítására vonatkozó - szippantás és elszállítás ezáltal oka fogyottá vált. A kialakult helyzetre való tekintettel az Igazgatóság részéről további intézkedésre nem volt szükség.
2018. október 8-án ismételten lakossági bejelentés érkezett, ezért a Büdös-árok zsilipje október 8-án újból lezárásra került. A zsilip a Büdös-árok és a zárt csapadékelvezető-csatorna kitisztításának idején október 17-ig zárva volt. Az Önkormányzat kanalas kotróval elvégezte a Büdös-árok iszapolását, majd többször mosatást végzett a csapadékelvezető-rendszerben. A szennyezés forrásának felkutatása eredménytelenül zárult.

I. fok: 2018.05.10. 09:00 - 14:00; 2018.10.08. 11:00 – 10.17. 14:00
II. fok: 2018.05.10. 14:00 – 05.11. 06:00

 Peresznye, peresznyei szennyvíztisztító telep meghibásodása – 2018.07.26.

A peresznyei szennyvíztisztító telep üzemzavara 2018. július 26-án kezdődött, amikor is a biológiai szennyvíztisztításhoz szükséges oldott oxigén bevitelét biztosító fúvó leállt. A berendezés pótlásáig az oxigén ellátásának átmeneti biztosításának céljából a levegőztető medencébe 2 db Tsurumi levegőztető szivattyú került beépítésre, amelyek nem tudták azt a teljesítményt nyújtani, mint az eredeti fúvó. Ezáltal a telepről a befogadóba mechanikai tisztításon átesett, biológiai tisztítási fokozat nélküli ülepített opálos szürke árnyalatú szennyvíz folyt ki, mely a patakon lévő hódgátak mögött a bögékben gyűlt össze. Az Igazgatóság részéről a káreseménnyel érintett terület bejárása, vízmintavétel, valamint felügyelet volt a kárelhárítási tevékenység. A kárelhárítást a VASIVÍZ Zrt. végezte.
A VASIVÍZ Zrt. a hódgátakat többször elbontotta, a bögékből az iszapos vizet eltávolította. Tekintettel arra, hogy a Peresznye-patak természetes vízhozama az augusztusi szárazságban minimális lett, ezért a peresznyei szennyvíztisztító telepről kivezetett biológiailag tisztítatlan szennyvíz fogadásához a megfelelő hígítás nem volt biztosított. A szennyvízbevezetés azonnali megszüntetésére volt szükség, ennek megfelelően 08.23-tól az új fúvók beszereléséig, szeptember 18-ig a VASIVÍZ Zrt. naponta elszállítatta a hálózaton keletkező a telepre beérkező szennyvizet a csepregi szennyvíztisztító telepre.

I. fok: 2018.08.07. 15:00 - 08.08. 09:00
II. fok: 2018.08.08. 09:00 - 09.19. 12:00
 

 Simaság, elhagyott elektronikai hulladék a Pós-patak medrében -  2018.08.08.

Simaság külterületén a Simaság-Lócs összekötő út, Pós-patak hídjánál a Pós-patak medrében 10 db régi típusú TV készüléket és egyéb kommunális eredetű hulladékot (paplan, párna, takaró, szőnyeget) helyezett el ismeretlen tettes. A helyileg illetékes Rendőrkapitányságon tett feljelentést követően az Igazgatóság a hulladékokat átadta elszállításra és ártalmatlanításra a megbízott vállalkozásoknak.

Fokozat: III. fok: 2018.08.08 08:00-tól 12:00-ig