Vízminőségi kárelhárítás

A vízminőségvédelem területén a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség látja el a hatósági felügyeletet. Igazgatóságunk szakmai irányítást és technikai felszereltség birtokában kárelhárítást végez.

Olajszennyezés elhárítása a Gyöngyös-műcsatornán

Olajszennyeződés eltávolítása

 

Vízminőségi kárelhárítási készültségek


A 2016-os évben elrendelt készültségi fokozataink rövid összegzését tettük fel alábbiakban a honlapunkra.
.

Események 2016-ban:

Halpusztulás a Lapincson
A Lapincson 2016.01.04-én 12:00-tól több száz kisméretű 10-15 cm méretű haltetem leúszását tapasztaltuk.  Az előzetes vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy a haltetemek Ausztria felől érkeztek. A halpusztulás oka Ausztriában lehetett. A határvízi bizottságon keresztül jeleztük az Osztrák partnernek, kértük a hal pusztulás okának feltárását. A döglött haltetemek nagy részét megették a sirályok. Igazgatóságunk I. fokú vízminőségi kárelhárítás keretében figyelő szolgálatot tartott.
I fokú készültség: 2016.01.04 14:00 – 01.05 16:00

 

Szombathely, Gyöngyös műcsatorna illegális szemét szennyezés
Sajtóból jutott tudomásunkra, hogy a Gyöngyös-műcsatorna Szombathely déli részénél a Vízmellék utca kertaljai részén szennyezés keletkezett. A vízben nagy mennyiségű, különböző anyagokat tartalmazó PET palack és egyéb felúszott szennyeződés halmozódott fel.
Az előzetes vizsgálatot a Vízügyi Hatósággal együtt elvégeztük. Kb: 10 méter hosszon kb: 10 m3 felúszott szemét található a patak 31+832 szelvényénél. A beavatkozást a Vízügyi Hatóság szükségesnek minősítette. A különböző anyagokat tartalmazó palackok a vízminőségre veszélyt jelenthettek volna.
Igazgatóságun II. fokozatú vízminőségi kárelhárítás keretében szervezte meg a szemét kiemelését és végleges elhelyezését. III. fokozatban sor került a vízminőségi kárelhárítás helyszíni elvégzésére.
II fokozat:  2016.03.02 10:00 – 03.03 8:00
III. fokozat: 2016.03.03 8:00 – 03.03 18:00Talajtani közeg szennyezés a Sárvári elkerülő úton
2016. 04.04-én Kb. 4-5 m3 illegális hulladéklerakást észleltünk a Pós-patakon Szakony és Egyházasfalu közötti közúti híd ki és befolyási oldalán.
A rendőrségen ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk. Sajnos a szennyező személyét nem sikerült kideríteni.
II fokozat:  2016.04.04 11:00 – 04.08 08:00
III. fokozat: 2016.04.08 8:00 – 04.08 12:00Marcal szervesanyag szennyezés
2016.08.01-én reggel 8 óra 30 perckor az Igazgatóság gátőre jelentette, hogy a Marcal vízfolyáson a Karakó közúti híd térségében halpusztulást észlelt. A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a halak oxigén hiányos állapotban voltak, pipáltak. A felszíni vízbe feltehetően szerves eredetű szennyezés jutott. A víz színe fekete, szaga hígtrágyára emlékeztetően bűzös volt. A szennyezés forrásának felderítését megkíséreltük. Kiderült, hogy a szennyezés Igazgatóságunk határán túlról a KDTVIZIG területéről a Marcalon érkezett természetes eredetű növényi szerves anyag okozta.. A víz oldott oxigén tartalma alacsony volt. A jelenségről értesítettük a KDTVIZIG-t és az ÉDUVIZIG-et. II. fokú vízminőségi kárelhárítás keretében a szennyezés levonulását 2016.08.01 14:00 - 08.09. 6:00 ellenőriztük. Maradandó kár sem az ökológiába sem a mederben nem keletkezett.  
Marcal vízminőségi kárelhárítás II. fokozat 2016.08.01 14:00-2016.09.08.09. 6:00


Kisnardai ág szennyezés
Vasivíz Zrt. jelentette, hogy a Kisnardai ágat keresztező szennyvíz nyomóvezetékét sérülés érte. A sérülés az árkot engedély nélkül kotró vállalkozó okozta, a szomszédos földterület tulajdonosának megbízásából. A területet a Vízügyi hatósággal és a VASIVÍZ Zrt-vel bejártuk és a beavatkozás szükségességét megállapítottuk. A szennyvíz nyomóvezetéket a VASIVÍZ Zrt. a javítás idejére elzárta és szippantó kocsikkal szállították a nyers szenyvizat a tisztító telepre. A szennyezés lokalizálása, majd a mederből történő eltávolítása megtörtént. A szennyeződött meder szakasz kb: 300 méter volt. A kotrásért felelős földtulajdonos a felelősséget és a vízminőségi kárelhárítás költségeit vállalta és mindenben együttműködött a kárelhárítás során.
II.  fokozat 2016.09.14 8:00 -  2016.09.14. 12:00
III. fokozat 2016.09.14. 12:00 – 2016.09.16. 12:00
I.  fokozat 2016.09.16. 12:00 - 2016.09.20. 06:00Magyarázat:
I. fokozat: A felderítés időtartama
II. fokozat a beavatkozásra történő felkészülés
III. fokozat a beavatkozás.