Az Európai vízpolitikáról

Az ezredfordulón az Európai Unió elindított egy nagy ívű programot, melynek célja, hogy vizeinkkel fenntartható módon, a gazdasági törvényszerűségeket figyelembe véve, társadalmi konszenzussal gazdálkodjunk olyan módon, hogy az megfeleljen korunk természetvédelmi értékrendjének. Az Unió, mindehhez jogi hátteret is biztosított a VÍZ Keretirányelv kibocsátásával, melyben 2015-ig szab határidőt vizeink jó állapotba hozására.
A szabályozással azt kívánják elérni, hogy az Európai Unió tagállamai megőrizzék, vagy ahol kell, javítsák a folyók, patakok, tavak és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotát. A kívánatos jó ökológiai állapot eléréséhez szükséges intézkedéseknek összhangban kell lenniük a vízkárok csökkentését szolgáló tevékenységekkel, valamint az egyéb település- és területfejlesztési elképzelésekkel.
A különböző tervek összehangolását csak úgy lehet elérni, ha az érintett területen élő lakosok, az önkormányzatok, az illetékes intézmények, a területen működő különböző érdekcsoportok, is részt vesznek az intézkedések tervezési folyamatában. Vizeink megóvása, állapotuk folyamatos javítása ugyanis közérdek, amely törvényben előírt kötelessége nem csak az államnak, a közigazgatási intézményeknek, hanem az állampolgároknak is.

A szabályozás pontos tartalmát az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK sz. „Az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a vízpolitika területén” c. irányelvben találhatjuk meg a mellékletekkel együtt.

További információk találhatók még a www.euvki.hu hivatalos honlapon.