Jelentős vízgazdálkodási kérdések konzultációs anyaga

Tisztelt Érdeklődők!

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság feladata, hogy a Rába, Zala, és a Mura folyókhoz tartozó vízgyűjtő-gazdálkodási terveket elkészítse. Ennek érdekében több éve folynak már az előkészítő munkálatok. Legutóbb felmértük az érintett területekre vonatkozó jelentős vízgazdálkodási kérdéseket abból a célból, hogy meghatározzuk a legfontosabb gyakorlati tennivalókat, kiemeljük azokat az ügyeket, melyek a készülő tervek súlypontjába kell, hogy kerüljenek.
Az alábbi dokumentumokban konzultációs anyag formájában közreadjuk a Rába, Zala és Mura vízgyűjtő területére összeállított jelentősebb vízgazdálkodási jellegű kérdéseket, melyeket több hónapig tartó konzultáció során szeretnénk megvitatni Önökkel, illetve az Önök által képviselt szervezetekkel. Az előttünk álló konzultációknak, vitáknak igen nagy jelentőséget tulajdonítunk, mert ezáltal ismerhetjük meg az érintettek, a helyi közösségek, a gazdálkodók, a természetvédelemért tenni akarók véleményét is.
Bízunk abban, hogy a 2008. I. félévében lezajló konzultáció során sokan megismerik majd a vízgyűjtők vízgazdálkodásának jelentős kérdéseit, és sokan hozzá is szólnak annak érdekében, hogy a tervezők megbízható alapot kapjanak további munkájukhoz.

Nádor István
igazgató

Kérjük, olvassa el a Rába-vízgyűjtő konzultációs anyagát és háttér-dokumentációként a hozzá tartozó területi áttekintést ill. a jelentősebb emberi beavatkozásokat.

Kérjük, olvassa el a Zala-vízgyűjtő konzultációs anyagát és háttér-dokumentációként a hozzá tartozó területi áttekintést ill. a jelentősebb emberi beavatkozásokat.

Kérjük, olvassa el a Mura-vízgyűjtő konzultációs anyagát és háttér-dokumentációként a hozzá tartozó területi áttekintést ill. a jelentősebb emberi beavatkozásokat.