Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés

Magyarország már a társulás előkészítő szakaszában is csatlakozott a programhoz, míg 2004-től - Uniós tagságunkkal - már kötelező jelleggel, tervszerűen hajtjuk végre az országunkra rótt idevágó feladatokat.

VKI végrehajtás szervezeti keretei:

A minisztériumok közötti munkák összehangolását a VKI Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottság végzi, míg a közvetlen végrehajtást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányítja a felügyelete alá tartozó területi Igazgatóságok, Felügyelőségek bevonásával. Részletesebben a www.kvvm.hu és www.euvki.hu honlapokon.

VKI végrehajtás jogszabályi keretei:

Az EU jogharmonizáció keretében módosítottuk a Környezetvédelemről, a Természetvédelemről és a Vízgazdálkodásról szóló törvényeinket és számos jogszabályt a felszíni és felszín alatti vizek témakörében. Kiemelkedő jelentőségű a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésről szóló kormányrendelet (221/2004. Korm. rend. a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól), mely az új vízpolitika megvalósításának legfontosabb eszközéről, a célokat megvalósító átfogó tervezésről rendelkezik.

Az elvégzett VKI feladatok áttekintése:

  • A vizek típusrendszerének kialakítása, víztestek kijelölése (természetes, mesterséges), víztestek besorolása (kockázatos, erősen módosított), referenciahálózat és interkalibrációs hálózat kialakítása.
  • Külföldi egyeztetések.
  • A magyarországi vízgyűjtő jellemzése, az emberi tevékenységek környezeti hatásainak áttekintése, a vízhasználatok gazdasági elemzése, a védett területek listájának elkészítése.
  • A monitoring hálózat létrehozása (feltáró, operatív) és a monitoring programok beindítása 2007-től.
  • A vízgyűjtőgazdálkodás-tervezés ütemtervének és munkaprogramjának elkészítése, társadalmi megvitatása. A konszenzusos, elfogadott munkaprogram itttalálható.
  • A magyarországi vízgyűjtő jelentős vízgazdálkodási problémáinak azonosítása és a megoldandó feladatok összefoglalása, ezek nyilvános vitára bocsátása. A dokumentum elérhető a KvVM honlapján a Vízügy > Vízgyűjtő-gazdálkodás, Víz Keretirányelv oldalon.
  • Az országos-, részvízgyűjtő- és alegységi Tervek kéziratának kidolgozása, a www.vizeink.hu honlapon érhető el. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekből kivonat elkészítése a társadalmi konzultációhoz, a dokumentum a www.vizeink.hu oldalon olvasható.
  • Az Országos-, Alegységi és a tematikus fórumokon valamint a konzultáció folyamatában a tervezők megismerhették társadalom és az érdekeltek véleményét az kéziratos tervekről, melyek alapján a tervek átdolgozásra kerültek.
  • A tervek hivatalos véleményezése érdekében vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsok lettek létrehozva a tervek alegységi-, részvízgyűjtő- és országos szintjén is.
  • 2010. május 5-én a magyar kormány elfogadta az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervet, a terv megtalálható a www.vizeink.hu oldalon.