Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés az Igazgatóságon

Igazgatóságunk a 2007-et megelőző években központi irányítással végezte az országosan előírt saját működési területére vonatkozó feladatokat.

2007-től a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel közösen üzemelteti a megújított monitoring rendszert mind a felszíni-, mind a felszín alatti vizek tekintetében.


A vonatkozó jogszabályok szerint az ország 42 tervezési alegységéből három vízgyűjtő tervének összeállításáért felelős az Igazgatóság: Rába, Zala, Mura (fenti ábra). A tervezés kapcsán az Igazgatóságnak az alábbi feladatokat kellett megoldani:

  • jelentős vízgazdálkodási kérdések kidolgozása
  • vízhasználatok, terhelések részletes számbavétele, térinformatikai megjelenítése
  • védett területek részletes kataszterének összeállítása
  • víztestek részletes jellemzése, biológiai-kémiai minősítése
  • az alegységi vízgyűjtők és víztestek jellemzése
  • emberi tevékenységek és hatások bemutatása
  • monitoring hálózatok bemutatása
  • térségi programok és a tervek összegyűjtése
  • közreműködés víztestekhez kapcsolódó intézkedések kidolgozása, ütemezése
  • közreműködés a társadalmi egyeztetések lefolytatása

A tervezés főbb mérföldkövei

Igazgatóságunk 2007 decemberében készítette el a jelentős vízgazdálkodási kérdések áttekintő összefoglalását a Rába, Zala és a Mura vízgyűjtőjére. A dokumentumok a magyarországi vízgyűjtő jelentős vízgazdálkodási problémáinak azonosítása és a megoldandó feladatok leírásához készült háttéranyagként. Ezekből az anyagokból készítette el az igazgatóság a Rába, Zala, Mura vízgyűjtőkre vonatkozó jelentős vízgazdálkodási kérdések konzultációs dokumentumait, a társadalommal való egyeztetés céljából.

Az országos végleges dokumentum 2008 novemberében Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről címen került publikálásra a KvVM honlapján (www.kvvm.hu), elérhetővé vált a VKI hivatalos hazai honlapján (www.euvki.hu), majd később a társadalom-bevonás hivatalos honlapjává tett www.vizeink.hu oldalon.

2009 májusában elkészültek a tervezési alegységek vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek kéziratos változatai a társadalmi egyeztetés megalapozására. Ennek alapján 2009. júniusban elkészült a társadalmi egyeztetéshez készült vízgyűjtő-gazdálkodási terv kivonata, a konzultációs terv, mely interneten is megjelent (www.vizeink.hu).

2009. júliusban társadalmi fórumokat tartottunk minden alegységi terv véleményezésére. (RÁBA alegység: Sárvár, 2009.07.13., MURA alegység: Letenye, 2009.07.20., ZALA alegység: Zalaszentgrót, 2009.07.09.).

2009 szeptemberében zajlottak a tematikus fórumok a kiemelt témák tekintetében. A Dunához és a hozzátartozó mellékfolyóhoz kapcsolódóan tartott kiemelt fórumot Budapesten 2009. szeptember 18-án tartották meg. A Dráva és a Mura folyókról tartott kiemelt fórumra Csurgón, 2009 szeptember 14-én került sor, míg a Balaton és a hozzá szervesen kapcsolódó Zala folyó kapcsán tartott kiemelt fórum, 2009 szeptember 11-én Fonyódon került megrendezésre.

2009. szeptemberig tartott a társadalmi véleményezési folyamat. A fórumokon felvetődött kérdéseket eljuttatták a tervezési munkálatok kivitelezőinek, a javaslatokat indokolt esetben beépítésre kerültek a tervekbe.

2009. november 30-án a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottsága a Rába, a Mura és a Zala tervezési alegység terveket megvitatta és kisebb módosításokkal az illetékes Részvízgyűjtő-gazdálkodási Tanács számára elfogadásra javasolta.

2009-ben megalakultak a Részvízgyűjtő-gazdálkodási Tanácsok, mely feladata a részvízgyűjtő tervek hivatalosan véleményezése lett. A tanácsokban az intézmények, a különböző gazdasági, társadalmi és tudományos szektor képviselői döntenek össztársadalmi érdekek szerint. 2010 januárjában a Részvízgyűjtő Tanácsok megvitatták és véleményezték részvízgyűjtő terveket.

2010. március 5-én elkészült Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási tervének aktualizált és közigazgatási egyeztetésre alkalmas változata (OVGT). 2010 áprilisában elkészültek az OVGT-hez aktualizált részvízgyűjtő és tervezési alegység VGT-k. 2010. május 5-én a magyar kormány elfogadta az országos tervet (1127/2010. (V. 21.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről).

További kapcsolódó honlapok:

www.vki.hu www.vizeink.hu www.kvvm.hu

A közrebocsátott információkkal kapcsolatos észrevételeket az alábbi e-mail címre várjuk:

hidrologianyuduvizig.hu