Állomáshálózat

(2008. december 31-i állapot)

Az Igazgatóság vízrajzi monitoring állomáshálózata a következő főbb elemekre bontható.

Az országos jelentőségű ún. törzsállomások monitoring hálózata 188 db állomásból áll, amely az alábbi állomás típusokból tevődik össze:

 • 27 db felszíni (vízállás-, vízhozam-, vízhőmérséklet-, hordalékmérés, jég megfigyelés)
 • 82 db felszín közeli (talajvíz figyelőkút)
 • 53 db felszín alatti (réteg-karszt és termálvíz figyelőkút)
 • 1 db forrás (Hévízi tó forrása)
 • 25 db hidrometeorológiai (csapadék-, hó- léghőmérséklet, szél-, párolgás és egyéb légköri elemek mérése)

A helyi jelentőségű ún. üzemi állomások monitoring hálózata 366 db állomásból áll, amely az alábbi állomás típusokból tevődik össze:

 • 122 db felszíni (vízállás-, vízhozam-, vízhőmérséklet mérés)
 • 179 db felszín közeli (talajvíz figyelőkút)
 • 20 db felszín alatti (rétegvíz figyelőkút)
 • 1 db forrás (Hévízi tó forrása)
 • 44 db hidrometeorológiai (csapadék-, hó- léghőmérséklet, szél, és egyéb légköri elemek mérése)

 

felszíni állomás

felszíni állomás

felszínalatti állomás

hidrometeorológiai állomás

hidrometeorológiai állomás

felszínalatti állomás

felszínközeli állomás

felszínközeli állomás

A monitoring állomáshálózat üzemeltetése a különböző hidrológiai mérések szervezését, mérési programok alapján történő végrehajtását, az észlelések irányítását- ellenőrzését, a helyi mérőeszközökkel mért adatok gyűjtését és a szükséges anyagok- eszközök biztosítását foglalja magába.

A vízbázisvédelmi program keretében létesült 5 db távlati vízbázison végzünk rendszeres mennyiségi és minőségi méréseket.

A VKI monitoring keretében éves ütemterv szerint az előre kijelölt felszíni víztestekhez tartozó vízfolyásokon végzünk a KTVF vízminőségi-mintavételi programjához kapcsolódva rendszeres mennyiségi méréseket.

 


 

Alkalmazott mérőeszközök és műszerek

A vízrajzi területi mérések során több mint 800 db mérőeszköz alkalmazunk. Ezek lehetnek hagyományos mechanikai működési elvű v. analóg műszerek, adatgyűjtővel ellátott digitális regisztráló műszerek, különböző típusú (urh rádiós- vezetékes telefonos, mobil gsm vagy gprs) távérzékeléssel összekapcsolt ún. távadó műszerek illetve a speciális mérési igényeket kielégítő műszerek.

 • Felszíni vizek méréséhez használt mérőeszközök: lapvízmérce / mechanikus vízállásíró / nyomásérzékelős v. úszó-ellensúlyos analóg- digitális folyadékszintregisztráló / dig. vízállásregisztráló adatgyűjtő / digitális vízhőmérséklet regisztráló / vízhőmérő / forgószárnyas vízsebességmérő / indukciós vízsebességmérő / ADCP vízhozammérő / mélység- távolságmérő rúd-szalag-kötél / hordozható mérőbukó stb.

forgószárnyas műszer számlálóval

indukciós vízsebességmérő műszer

nyomásérzékelős folyadékszintregisztráló szonda

lapvízmérce

úszó-ellensúlyos digitális vízszintmérő műszer

lapvízmérce

 • Felszín alatti mérésekhez használt mérőeszközök: szalagos vízállásmutató / nyomásérzékelős digitális folyadékszintregisztráló / nyomásmérő óra / kézi kútvízszintmérő

szalagos vízállomásmutató

nyomásérzékelős digitális folyadékszintregisztráló

kézi kútvízszintmérő

 

 • Hidrometeorológiai mérésekhez használt mérőeszközök: Hellman-rendszerű csapadékmérő / dig.automata billenőedényes csapadékmérő / automata hidrometeorológiai mérőállomás / párolgásmérő kád / mérleges hósűrűségmérő / léghőmérő / felszíni-mélységi talajhőmérő / szélsebesség- és széliránymérő / napsugárzás mérő

párolgásmérő kád

szélsebesség- és széliránymérő

Hellman-rendszerű csapadékmérő

csapadékíró

automata hidrometeorológiai mérőállomás

 

 • Terepi adatgyűjtő eszközök: PSION adatterminál / terepi számítógép

PSION adatterminál

terepi számítógép

 

 • Vízhozammérések: A vízrajzi területi mérések részét képezik a felszíni vízfolyásokon-, csatornákon végzett vízhozammérések, melyek fontos hidrológiai alapadatokat szolgáltatnak.

Igazgatóságunk a 90-es évektől 5 db, folyamatos vízhozam mérésre alkalmas ultrahangos mérőberendezést üzemeltet a Kis-Balatonon. A mérőberendezések vízhozam idősort állítanak elő amelyek fontos részei a tározóhoz készített vízmérlegnek. A vízmérleg készítése a tározóba beérkező és távozó tápanyagmennyiségek folyamatosan nyomon követése céljából fontos feladatunk. 2004-től rendelkezünk a legkorszerűbb technológiát képviselő, Doppler-elven működő ADCP vízhozam mérő műszerrel, mellyel a vízhozam mérést lényegesen egyszerűbben, gyorsabban és minden eddiginél pontosabban lehet elvégezni.

ADCP vízhozammérő műszer

ADCP vízhozammérő műszer

ADCP vízhozammérő műszer

mérés ADCP műszerrel

ultrahangos mérőberendezés

ultrahangos mérőberendezés

ultrahangos mérőállomás

WinRiver program

 


 

Távmérő rendszer

Az Igazgatóság területén két távmérő rendszer működik. A Kis-Balaton, Zala Távmérő Rendszer 41 db mérőállomásból áll, amelynek központja Keszthelyen van. Az árvízi célú távmérő rendszer 27 db állomásból áll szombathelyi központtal. A két rendszer bérelt vonali összeköttetéssel kapcsolódik össze.
A távmérő rendszerek korszerű érzékelő, adatgyűjtő és kommunikációs eszközöket használnak. A rendszerek központjába érkező adatok grafikusan és táblázatosan megjeleníthetők, feldolgozhatók és továbbíthatók más feldolgozó rendszerek felé.

távmérő berendezés

távmérő berendezés

Eszter távmérő program felülete

távmérő program grafikus felülete

Archív adatok grafikonja