Tervezett fejlesztések

Kiemelt projektek (Országos Vízügyi Főigazgatósággal konzorciumban)

 Vízökológia javítása a Pinkán és Pinka határszakaszán (átjárhatóság és hidromorfológiai tulajdonságok)
A rész:
A Pinka határszakasz közös folyókezelési terve Ausztriában a SUMAD projekt keretében, magyar területen egy Fejlesztési terven belül megtörtént. Továbbá az osztrák fél pályázatot nyert a LOWFLOW projekten belül a Pinka vízgazdálkodásának koncepciójavaslat kidolgozására, melybe a magyar félt is bevonta.
Ehhez kapcsolódóan cél egy vízkészlet vizsgálattal és ökológiai, geodéziával foglalkozó tanulmány közös kidolgozása a Pinka határszakaszra.A vizsgálatok alapján pontosítani kell az átadandó vízkészleteket az egyes határokon, ki- és belépéseknél, valamint a meglévő és esetlegesen szükséges felmérések alapján a határszelvényeket, valamint az ökológia elvárásokat egységesen mind két fél területén.

B rész:
Az EU - Víz Keretirányelvének értelmében a Pinka határszakaszának ökológiai javítását, súlypontilag az átjárhatóság biztosítását meg kell oldani Vaskeresztes és Szentpéterfa térségében.
A jó ökológiai állapot elérése érdekében szükséges hallépcsőket, megkerülő csatornákat, vízpótlásokat tervezni és mintaszerűen megvalósítani. A Pinka határfolyó sajátosságaiból fakadóan az intézkedéseket csak közösen lehet megvalósítani. A közös kivitelezésre elsősorban Szentpéterfán van szükség, mivel egyik megoldási lehetőség osztrák területen történne.

RaabSTAT
A Rába ökológiai egyensúlyának helyreállítása érdekében a Rába Akcióprogram, a közös OPENWEHR projekt osztrák és magyar oldalon is befejeződött. A felszíni víz állapotára gyakorolt hatás értékeléséhez a Rába teljes szakaszára vonatkozóan vízminőségi hossz-szelvény felvétele szükséges.

A Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése II. ütem
A Murai árvízvédelmi szakaszon a felújított Murakeresztúri öblözet védvonalain túli, további 4 öblözetben lévő 33,939 km hosszú földtöltés jelenleg sehol nem felel meg az előírásoknak, a töltés egye szakaszai altalaj erősítést igényelnek, az agyagból épült töltéstest nagyfokú víztartalom-vesztés következtében több helyen hézagos, magas vízállás idején átázik. További problémát jelent, hogy a töltés a fel nem újított teljes hosszában 4 m helyett 3 m-es töltéskoronával került kiépítésre. Ezen túl szinte a teljes szakasz nem rendelkezik a mértékadó árvízszint MÁSZ + 1,0 m biztonsági magasság kiépítettséggel, az átlagos magassági hiány 0,4 - 0,6 m között változik. Egy MÁSZ nagyságrendű árvíz a jelenleg is rossz állapotú árvízvédelmi töltésben nagy károkat okozhat, fennáll a töltésszakadás veszélye. A töltések magasítására, erősítésére, vízzáróbbá tételére, a műtárgyak átépítésére kerülne sor a fejlesztés keretében. Megfelelő pályázati konstrukció esetén Muraszemenye település árvízvédelmének kiépítése is helyet kaphatna az új projekt keretében egy megfelelő méretű töltés és tartozékainak megvalósításával.