Állomáshálózat

(2008. december 31-i állapot)

Az Igazgatóság vízrajzi monitoring állomáshálózata a következő főbb elemekre bontható.

Az országos jelentőségű ún. törzsállomások monitoring hálózata 188 db állomásból áll, amely az alábbi állomás típusokból tevődik össze:

  • 27 db felszíni (vízállás-, vízhozam-, vízhőmérséklet-, hordalékmérés, jég megfigyelés)
  • 82 db felszín közeli (talajvíz figyelőkút)
  • 53 db felszín alatti (réteg-karszt és termálvíz figyelőkút)
  • 1 db forrás (Hévízi tó forrása)
  • 25 db hidrometeorológiai (csapadék-, hó- léghőmérséklet, szél-, párolgás és egyéb légköri elemek mérése)

A helyi jelentőségű ún. üzemi állomások monitoring hálózata 366 db állomásból áll, amely az alábbi állomás típusokból tevődik össze:

  • 122 db felszíni (vízállás-, vízhozam-, vízhőmérséklet mérés)
  • 179 db felszín közeli (talajvíz figyelőkút)
  • 20 db felszín alatti (rétegvíz figyelőkút)
  • 1 db forrás (Hévízi tó forrása)
  • 44 db hidrometeorológiai (csapadék-, hó- léghőmérséklet, szél, és egyéb légköri elemek mérése)

 

felszíni állomás

felszíni állomás

felszínalatti állomás

hidrometeorológiai állomás

hidrometeorológiai állomás

felszínalatti állomás

felszínközeli állomás

felszínközeli állomás

A monitoring állomáshálózat üzemeltetése a különböző hidrológiai mérések szervezését, mérési programok alapján történő végrehajtását, az észlelések irányítását- ellenőrzését, a helyi mérőeszközökkel mért adatok gyűjtését és a szükséges anyagok- eszközök biztosítását foglalja magába.

A vízbázisvédelmi program keretében létesült 5 db távlati vízbázison végzünk rendszeres mennyiségi és minőségi méréseket.

A VKI monitoring keretében éves ütemterv szerint az előre kijelölt felszíni víztestekhez tartozó vízfolyásokon végzünk a KTVF vízminőségi-mintavételi programjához kapcsolódva rendszeres mennyiségi méréseket.