Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Főigazgatói elismerés nemzeti ünnepünk alkalmából

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából főigazgatói elismerésben, Szakterületi Érem kitüntetésben részesült Dr. Baranyai Olga, Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztályunk Vízkészlet és Vízgyűjtő-gazdálkodási Csoportjának kiemelt műszaki referense.

Dr. Baranyai Olga okleveles biológusként, evolúcióbiológia-ökológia-szisztematika szakirányon szerezte meg diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2005-ben. 2008-ban jogi szakokleveles biológusi diplomával egészítette ki tanulmányait, majd 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem doktori címet szerzett.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon 2008 óta dolgozik. Az Igazgatóságra  biológusként került, és már a kezdetekben szakmai ismereteivel jelentősen hozzájárult a Vízkeret Irányelv ratifikálásával meginduló vízgyűjtőgazdálkodás-tervezéshez. Látásmódjával elősegíti, hogy a vízügyi-mérnöki gondolkodásmód közelebb kerüljön az ökológiai szemlélethez.

Vízügyi szolgálata alatt 2012-2014 között a Nemzeti Környezetügyi Intézetben is dolgozott, ahol 2014-ben a Nyugat-dunántúli Kirendeltség vezetői feladatait is ellátta. A NEKI megszűnésével az Igazgatóságon folytatta munkáját. Évek alatt megszerzett tapasztalatai lehetővé tették, hogy komplex szemléletmódja alapján lássa el a vízgyűjtőgazdálkodás-tervezéshez kötődő monitoring referensi feladatokat. Munkájában a vízminőség-védelem is egyre inkább előtérbe kerül, így jelenleg az Állandó Szlovén-Magyar Vízgazdálkodási Bizottság és az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottság Vízminőségi Munkacsoportjának aktív tagja. Folyamatosan kapcsolatot tart a külföldi társszervekkel, és végzi az állapotértékelési feladatokat.

Szakmai tudását, tudományos hátterét a különböző kutatóintézetekkel, nemzeti parkokkal történő közös munkákban kamatoztatja. Eredményesen tárgyal és érvel szakmai fórumokon, rendszeresen részt vesz konferenciákon, kezdeményez és végez kutatásokat az Igazgatóság területén található vízfolyásokon, állóvizeken és a Kis-Balatonon.

Tapasztalatainak, jó szervezőkészségének és átfogó szemléletének köszönhetően a 2020-ban megalakult Vízminőségi és Állapotértékelési Munkacsoport vezetőjének választották. Ezirányú feladatait azóta is ellátja.

Az Igazgatóságon szakmai segítséget nyújt több projektben, ökológiai szemléletével, ötleteivel nagyban segíti a tervezést és a megvalósítást. A VGT HIMO alprogramjának végrehajtásában az Environ felkérésére külső szakértőként működött közre. A Rába Akcióprogram méltó lezárásaképp megvalósult RaabSTAT Interreg Projektben ökológiai szakértőként ellátta a monitoring tervezésétől az értékelésig a szakmai felügyeletet. Részt vett az Igazgatóság területén megvalósuló beruházások ökológiai tárgyú feladataiban. Kooperációkon és helyszíni bejárásokon folyamatos jelenlétével, szakmai javaslataival segíti a beruházások megvalósítását. Munkájában precíz, alapos, érdeklődése sokoldalú. Kollégáival együttműködése példaértékű.

Az elismeréshez szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk a víz ügyének szolgálatában!