Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Helyi vízkárelhárítás

Helyi vízkárelhárítás

 Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.

A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a védművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározottak szerint az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében, vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.

Helyi vízkárelhárítási készültséget kell elrendelni, ha:

I. fokú készültség (készenlét biztosítása)

-  a meteorológiai előrejelzés (Országos Meteorológiai   Szolgálat) nagy mennyiségű esőre vagy tartós erős szélre 2 szintű (narancs) vagy 3 szintű (piros) riasztást ad ki a területre, mely alapján kisvízfolyás, vagy csapadékvíz elvezető rendszer mentén védekezés válhat szükségessé.

- a védelmi szervezet felállításának időelőnye ezt indokolja,

- a kisvízfolyásokra kiadott előrejelzés alapján a vízállás a kisvízfolyás partvonalának magasságát megközelíti.

II. fokú készültség (felkészülés védekezésre)

- a hidrológiai előrejelzés szerint tovább emelkedő vagy apadó vízállás, területi elöntés vagy csapadéktevékenység hatására területi jelenlét biztosítása szükséges.

III. fokú készültség (védekezés végrehajtása)

- a vízfolyások mederteltsége 80%-ot meghaladta és további jelentős vízszintemelkedés várható, az elrendelő vízmércén a vízállás az elrendelési szintet elérte vagy elöntések elleni védekezéshez ideiglenes védművek építése vagy egyéb beavatkozás válik szükségessé valamely település belterületének védelme érdekében,

- a Balaton és a Velencei-tó partján elöntés ellen védekezni szükséges,

- a lokális nagy csapadék befogadóba juttatása védekezési feladatok elvégzését igényli.

 

Rendkívüli készültséget kell elrendelni vízfolyás vízgyűjtőjére és létesítményeire, tározóra, vagy az adott önkormányzat közigazgatási területére, ha a vízkár-helyzet súlyosbodik, az élet-és vagyonvédelem érdekében további sürgős beavatkozások szükségesek és a védekező szervezet a védekezést saját eszközeikkel és erőforrásaikkal nem tudja ellátni.

Pontszerű III. fokú készültséget rendel el a védekezésre kötelezett védelemvezetője a mederben, depónián, önkormányzati védművön, tározó töltésén vagy egyéb műtárgyon szükséges helyreállítási munkák elvégzéséig.

A védekezést meg kell szüntetni, ha a készültség elrendelésének oka megszűnt és további vízkárveszély nem áll fenn.

A helyi vízkárelhárítási készültséget egy adott védekezési feladat ellátásához kapcsolódó vízfolyás vízgyűjtőjére és létesítményeire vagy tározóra vagy az adott önkormányzat közigazgatási területére lehet elrendelni.

A védekezésre kötelezettek és feladataik:

Önkormányzatok védekezési feladatai

Felkészülés (meteorológiai, hidrometeorológiai eseményekről tájékozódás, probléma feltárás, terület bejárás),

- ügyelet biztosítása,

- védelmi szervezet felállítása,

- település vízkár-elhárítási védelmi terve alapján a helyi vízkárelhárítás ellátásához szükséges intézkedések megtétele, készültségi fokozat elrendelése, szakmai segítség igénylése, lakosság tájékoztatása, beavatkozások elvégzése.

Vízügyi igazgatási szerv (vízügyi igazgatóság) védekezési feladatai

Vízügyi igazgatóság a Vgtv. 16.§. (4) bekezdése és a 232/1996. (XII.26) Korm. rendelet 9.§. (3) bekezdése szerint látja el a helyi vízkárelhárítás feladatait.

- a kezelésében lévő medrekben a vizek folyamatos lefolyásának biztosítása, a keletkezett lefolyási akadályok, torlaszok eltávolítása

- kezelésében lévő tározókon és műtárgyakon védekezési feladatok ellátása

- több egyidejű védekezés esetén azok összehangolása

- a védekező önkormányzatok igénye esetén, számára szakmai irányítást ellátó szakember kirendelése