Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Vízminőségi kárelhárítás

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) a vízminőségi és környezeti káresemények esetén kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységet a 90/2007. (IV. 26.) a környezetkárosodás megelőzésének rendjéről szóló Korm. rendelet alapján végzi.
Környezeti káresemény, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése vagy veszélyeztetése esetén a NYUDUVIZIG központi telefonszámán: +36 94 521 280, faxon: +36 94 316 866, vagy e-mailben: vezetes[kukac]nyuduvizig.hu lehet a bejelentést megtenni.
Az igazgatóság folyamatos ügyeletet működtet. A NYUDUVIZIG ügyeleti elérhetőségei:

Mobiltelefon szám: +36 30 300 4242
E-mail: vizkarelharitas[kukac]nyuduvizig.hu
EDR hívószáma: 4216006

A bejelentésnek főként az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

•    a bejelentő neve, elérhetősége (cím, telefon),
•    a káresemény, szennyezés helye, jellege, mértéke, kiterjedése,
•    a káresemény, szennyezés leírása,
•    bekövetkezésének, észlelésének ideje,
•    a káresemény oka, ha ismert az okozója,
•    egyéb információk.

A káreseményről történt értesülés után a NYUDUVIZIG hivatalból megteszi a szükséges intézkedéseket, tájékoztatja a bevonandó társszerveket: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi vízügyi hatóságát; az illetékes vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát; az illetékes nemzeti park igazgatóságát; illetékes vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát.
A 90/2007. (IV. 26.) a környezetkárosodás megelőzésének rendjéről szóló Korm. rendelet alapján:
A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá kell vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket.
A környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén kárelhárítást köteles végezni.
Amennyiben a környezethasználó személye ismert, azonban önmaga nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, a NYUDUVIZIG szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban.
A környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételét és a kárelhárítás elvégzését a területi vízügyi hatóság megbízása alapján a VIZIG végzi, amennyiben:

•    a környezetkárosodás határon túlról terjed át, illetve a környezethasználó személye ismeretlen,
•   a környezethasználó környezetkárosodást megelőző intézkedést nem tesz, kárelhárítást nem végez, illetve azokat nem vagy nem megfelelően végzi.

A vízminőségi kárelhárítási feladatokat a VIZIG készültségi fokozatokban látja el:

•    I. fok: szennyezés felderítése;
•    II. fok: az operatív (műveleti) feladat előkészítése, felkészülés a védekezésre;
•    III. fok: a kárelhárítás operatív végrehajtása;

A környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhárítás költsége a kárelhárítás befejezése, lezárása után a környezethasználóra/károkozóra áthárításra kerül.
A környezethasználó, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szervek a kárelhárítás feladatainak végrehajtását elsősorban saját erőforrásaikkal látják el.

Az igazgatóság elsősorban vízminőségi káresemények (olajszennyezések) megszüntetésére alkalmas raktárkészlettel rendelkezik. Ezen kárelhárítási eszközök és anyagok folyamatos készenlétben tartásáról és karbantartásáról gondoskodik.
A VIZIG minden évben kárelhárítási gyakorlatot tart a beosztott munkatársak részére felkészítés és továbbképzés céljából, amelybe az együttműködő szervezeteket is bevonja, kivéve, ha az adott évben III. fokú kárelhárítási készültségben volt.
Képek a kárelhárítási gyakorlatokról és káreseményekről: