Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Belső visszaélés-bejelentő rendszer

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

  1. a NYUDUVIZIG foglalkoztatottja,
  2. az a foglalkoztatott, akinek a  foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  3. foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.,
  4. bejelentést tehet továbbá a Panasztv. 20. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentő.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető. 

A bejelentő bejelentését szóban vagy írásban teheti meg:

  1. Szóbeli bejelentés:  a 0694/521-219 hívószámon vagy személyesen a 9700 Szombathely Vörösmarty M. u. 2. szám 204-es irodában,
  2. Írásbeli bejelentés: postai úton a NYUDUVIZIG 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. számra címezve, illetve elektronikusan a visszaelesbejelentes@nyuduvizig.hu e-mail címre.

Eljárásrend: A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során a NYUDUVIZIG a Panasztv. 22.-27. §-aiban foglaltak szerint jár el.