Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Talajvízkutak engedélyezése

Kerekes kút

A Vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. törvény a háztartási célú-, valamint mezőgazdasági öntözési célú talajvízkutak engedélyezésére vonatkozóan 2024. január 1.-i hatállyal módosításra került.
A kutak engedélyezési eljárását érintő módosításokat a törvény 28/A.§. (1a); (1c) – (1f) pontjai, valamint a 45/N.§. és 45/O.§ paragrafusa tartalmazza.

A jogszabályi előírásokban való eligazodást segítve a mellékelt táblázatban összefoglaltuk a kutakra vonatkozó 2024. január 1-től érvényes hatósági engedélyezési eljárásokat és azok feltételrendszerét.